Minggu, 09 Januari 2011

PERSEBARAN NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG (Materi)

Persebaran negara-negara maju berada di wilayah Erapa Barat, Amerika Utara, Australia,Selandia Baru, dan Jepang. Selain itu,dapat pula di masukkan negara-nagara k
omunis/sosialis yang terdapat di Eropa Timur seperti mantan negara Uni Sovyet, Bulgaria,Cekosloakia, dan Polandia. Sedangkan negara-negara berkembang sebagian besar terdapat di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin (Amerika Selatan).                                        
   Berdasakan ciri-ciri negara maju dan negara berkembang ,Michael Todaro dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Ekonomi Negara-negara Berkembang membagi wilayah negara-negara di dunia menjadi dua kawasan,yaitu kawasan Utara (di belahan bumi utara, untuk negara-negara maju antara lain ,negara-negara dikawasan Eropa,Asia bagian utara dan timur,dan Amerika Utara), dan kawasan Selatan (di belahan bumi selatan , untuk negara-negara berkembang antara lain  di sebagian besar wilayah Asia, Afrika, Amerika tengah, dan Amerika Latin/Selatan). Kecuali Australia,Selandia Baru,dan Singapura berada di belahan bumi selatan.(Amati  Gambar 1.8 Persebaran secara umum negara-nagara maju dan berkembang, halaman 9 buku IPS IX,bse).
  Menurut Bank Dunia,terdapat 24 (duapuluh empat) negara yang masuk kategori negara maju. 18 (delapan belas) negara di kawasan benua Eropa, 2 (dua) negara di kawasan benua Asia, 2 (dua) negara di kawasan benua Amerika, dan 2 (dua) di kawasan Australia (Australia dan Selandia Baru). Sisanya merupakan negara-negara berkembang.              (Jumlah negara maju di dunia terus bertambah, termasuk di kawasan benua Asia).
  SUMBER :                                                                                                                     
            PPS IX DEPPENDNAS,Hal. 97 dan 101
IPS IX DEPPENDNAS,bse,Hal. 9
IPS IX Intan Pariwara,Hal. 2
IPS Geografi IX Erlangga,KTSP 2006,Hal. 7 - 8


0 komentar:

Poskan Komentar